دیدگاه

اکتبر 12, 2021

ویدئو دوم

آگوست 16, 2021

گفتگو با موضوع اسلام و سکولاریسم اموی

نوامبر 17, 2020

دو بیت الاحزان : بیت الاحزانی که بود وبیت الاحزانی که هست!

در مدینه غیر از مسجد النبی اماکن تاریخی ودیدنی دیگری وجود دارد که حجاج بدیدن آنها می روند نظیر میدان جنگ احد و مسجد ذوقبلتین و… […]