سیب

می 4, 2014

سیب

*** اى دوستان من! در باغ آرزو در عرصه‌اى به وسعت هیمالیا و هند تا مغرب بزرگ یک سیب سرخ بود   یک دست آمد از […]