پس زمینه اختلاف منظر

ارتباطات و آگاهی – جلد دوم: بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری

اسلام و سکولاریسم از آغاز تا امروز: ویراستی جدید از کتاب دو حرکت در تاریخ
آگوست 7, 2011
ارتباطات و آگاهی – جلد سوم: رسانه ها و قدرت ملی
آگوست 7, 2013

معرفی کتاب
انسان معاصر، چه بپذیرد و چه انکار کند، در جهانی زندگی می کند که به صورت یک سازمان بزرگ درآمده است و آنچه در این سازمان به بقای اعضای آن کمک می کند ارتباطات است؛ ارتباطات به معنای مجموعه لوازم و وسایل و فنون و شگردهایی که به وسیله آنها ارتباط بین افراد و اجتماعات برقرار می شود و "پیام ها" مبادله و ارسال می گردد. "آگاهی" نیز که محصول و فراورده تحلیل های همین پیام هاست نتیجه غیرمستقیم ارتباطات است.
کتاب حاضر به طور کلی به این موضوع می پردازد و در جزئیات تشریح می کند که در جهان معاصر راهبردها و تاکتیک های ارتباطی در جهان اسلام و در جهان غیراسلام چگونه است و در خدمت چه اهدفی قرار دارد. کتاب سه جلد دارد که در جلد اول مفاهیم و مبانی و روش ها (ارتباط شناسی، نظریه عمومی سیستم ها، سیستم ارتباطات و تبلیغات ملی و بین المللی، مهندسی فرهنگی و ...)، در جلد دوم بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری (تحلیل محتوا و شرح نمونه ای از اخبار سیاسی در جهان از طریق تحلیل اخبار رادیوها و رسانه های غربی و بیگانه و مقایسه با اخبار رسانه ملی) و در جلد سوم رسانه ها و قدرت ملی (وحدت ملی وجایگاه آن در قدرت ملی، ارکان هم گرایی و وحدت ملی و ...) تشریح شده است.
در جلد دوم از کتاب سه جلدی «ارتباطات و آگاهی»، به بررسی موضوع «بازپروری اطلاعات و تجزیه و تحلیل یک موج خبری» پرداخته شده است. زمانی که اطلاعات نادرست به منزله اطلاعات درست تلقی شوند، آن گاه بازپروری اطلاعات از ارزش حیاتی برخوردار خواهد بود. شرط لازم برای بازپروری اطلاعات، اعتقاد به تقاطعِ منافع پیام دهنده و پیام گیرنده و تطابق منافع تولید کنندگانِ اطلاعات با تولید کنندگان کالا در مقیاس بین المللی است.
همچنین در کتاب، مسئلة موج خبری نَشت نفت از حوزه نفت خوزستان نیز با ارائه گزارش های مختلف از رسانه های جمعی گوناگون، مورد بررسی قرار گرفته است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *